Algemene Voorwaarden

§ 1 Algemeen, toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna ‘AV’ genoemd) gelden voor alle zakelijke relaties tussen foodspring GmbH (hierna ‘Aanbieder’ genoemd) en zijn klanten. De actuele versie op het tijdstip van het afsluiten van de overeenkomst is van toepassing.

 2. Afwijkende algemene voorwaarden van de klant worden afgewezen.

 3. Klanten volgens §1 (1) zijn zowel consumenten als bedrijven. Een consument is elke natuurlijke persoon bij wie het doel van de bestelling niets te maken heeft met activiteiten als bedrijf, zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep. Een bedrijf daarentegen is een natuurlijke of rechtspersoon of een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid die bestellingen plaatst voor activiteiten als bedrijf, zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep.

§ 2 Bestelling voor eenmalige levering en totstandkoming van de overeenkomst

 1. De presentatie van de goederen in de webshop vormt geen bindend aanbod van Aanbieder voor het afsluiten van een koopovereenkomst. De klant wordt hierdoor alleen uitgenodigd om een aanbod te doen door een bestelling te plaatsen. De klant kan eerdere bestellingen bekijken in zijn gebruikersaccount.

 2. Bij de selectie van één of meerdere producten worden die in de virtuele winkelwagen gelegd. In de winkelwagen kunnen de geselecteerde producten worden bekeken. Verder kan daar ook het aantal bestelde producten gewijzigd, of een besteld product verwijderd worden. Als u op de knop ‘Naar de kassa’ drukt, wordt u verzocht om de relevante informatie voor de verzending in te voeren en om een betaalwijze te kiezen. Vóór het afsluiten van de bestelling wordt u een overzicht van alle relevante informatie voor de bestelling getoond. Als u op de knop ‘Nu kopen’ drukt, wordt het bestelproces afgerond en de bestelling verstuurd.

 3. Door het versturen van de bestelling in de webshop doet de klant een bindend aanbod met het oog op het afsluiten van een koopovereenkomst voor de goederen in het winkelmandje. Door het versturen van de bestelling erkent de klant ook dat alleen deze Algemene Voorwaarden bepalend zijn voor de rechtsverhouding met Aanbieder.

 4. Aanbieder bevestigt de ontvangst van de bestelling van de klant door een bevestigings-e-mail te versturen. Deze bevestiging van de bestelling betekent nog niet dat Aanbieder het aanbod tot een overeenkomst accepteert. Ze dient alleen om de klant ervan op de hoogte te brengen dat de bestelling door Aanbieder is ontvangen. Dat het aanbod tot een overeenkomst is geaccepteerd, blijkt binnen twee dagen uit de levering van de goederen of uit een expliciete acceptatie.

 5. In tegenstelling tot §2 (4) vormt de bevestiging van de bestelling bij een aankoop per vooruitbetaling ook de acceptatie van het aanbod tot een overeenkomst.

§ 3 Bestelling, opzegging en totstandkoming van een overeenkomst voor een abonnement

 1. De presentatie van de goederen als abonnement in de webshop vormt geen bindend aanbod van Aanbieder voor het afsluiten van een abonnement. De klant wordt hierdoor alleen uitgenodigd om een aanbod te doen door een bestelling te plaatsen. De klant kan de Algemene Voorwaarden op elk moment raadplegen op www.foodspring.nl/agb.

 2. Wanneer de klant een of meerdere producten heeft geselecteerd na het invullen van de vragenlijst onder ‘Bodycheck’, heeft hij de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen voor diverse abonnementen met verschillende prijzen en looptijden. In de winkelwagen kunnen de geselecteerde producten worden bekeken. Als u op de knop ‘Naar de kassa’ drukt, wordt u verzocht om de relevante informatie voor de verzending in te voeren en om een betaalwijze te kiezen. Vóór het afsluiten van de bestelling wordt u een overzicht van alle relevante informatie voor de bestelling getoond. Als u op de knop ‘Nu kopen’ drukt, wordt het bestelproces afgerond en de bestelling verstuurd.

 3. Door het versturen van de bestelling in de webshop doet de klant een bindend aanbod met het oog op het afsluiten van een koopovereenkomst voor de goederen in het winkelmandje. Door het versturen van de bestelling erkent de klant ook dat alleen deze Algemene Voorwaarden bepalend zijn voor de rechtsverhouding met Aanbieder.

 4. De verschillende looptijden voor de abonnementen waaruit de klant kan kiezen, zijn:

  • 3 maanden

   • Maandelijkse levering van de bestelde goederen

   • De duur van de overeenkomst bedraagt drie maanden. De overeenkomst eindigt dus automatisch na drie maanden en moet niet door de klant worden opgezegd.

   • Beginnend vanaf de dag waarop het abonnement is afgesloten, worden de pakketten elke maand op dezelfde dag verstuurd, tenzij die dag in het weekend valt. (Voorbeeld: als het abonnement op 12 november wordt afgesloten, wordt de verzending van de volgende pakketten gepland op 12 december, 12 januari enz.)

  • 12 maanden

   • Maandelijkse levering van de bestelde goederen

   • De duur van de overeenkomst bedraagt twaalf maanden. De overeenkomst eindigt dus automatisch na twaalf maanden en moet niet door de klant worden opgezegd.

   • Beginnend vanaf de dag waarop het abonnement is afgesloten, worden de pakketten elke maand op dezelfde dag verstuurd, tenzij die dag in het weekend valt. (Voorbeeld: als het abonnement op 12 november wordt afgesloten, wordt de verzending van de volgende pakketten gepland op 12 december, 12 januari enz.)

 5. Aanbieder bevestigt de ontvangst van de bestelling van de klant door een bevestigings-e-mail te versturen. Deze bevestiging van de bestelling betekent nog niet dat Aanbieder het aanbod tot een overeenkomst accepteert. Ze dient alleen om de klant ervan op de hoogte te brengen dat de bestelling door Aanbieder is ontvangen. Dat het voorstel tot overeenkomst is geaccepteerd blijkt binnen twee dagen uit de eerste levering van de geselecteerde goederen voor het abonnement of uit een expliciete acceptatie.

 6. Annulereningen kunnen doorgestuurd worden naar service@foodspring.nl of naar het volgende address:.

  foodspring GmbH
  Onderwerp: Opzegging
  Lobeckstr. 30-35
  10969 Berlin

  De herroepingsvoorwaarden in §14 van deze AV zijn van toepassing.

§ 4 Prijzen

 1. Voor bestellingen gelden de prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn vermeld. Alle prijzen zijn vermeld inclusief het Duitse wettelijke btw-tarief en exclusief verzendkosten. Extra kosten worden afzonderlijk berekend.

§ 5 Leveringsvoorwaarden

 1. Voor leveringen worden bij een goederenwaarde van minder dan 50 € verzendkosten van € 4,90 berekend. Bij een goederenwaarde van meer dan 50 € is de verzending gratis.

 2. Aanbieder heeft het recht om gedeeltelijke leveringen of services te leveren. De kosten als gevolg daarvan zijn ten laste van Aanbieder.

 3. Leveringen worden uitgevoerd door PostNL. Aanbieder verstuurt bestellingen elke maandag, woensdag en vrijdag.

 4. Als de koper de goederen niet in ontvangst neemt, kan Aanbieder na afloop van 2 weken de goederen aan derden verkopen en de oorspronkelijke koper aansprakelijk stellen voor eventueel verlies als gevolg hiervan.

 5. Als de goederen door overmacht of stopzetting van de productie niet leverbaar zijn of Aanbieder de bestelde producten niet onder redelijke voorwaarden kan inkopen en als deze omstandigheden zich voordoen na het afsluiten van de overeenkomst en Aanbieder er niet voor verantwoordelijk kan worden gesteld, wordt Aanbieder vrijgesteld van zijn leveringsplicht. Als zich omstandigheden voordoen waardoor de levering voor Aanbieder wezenlijk bemoeilijkt of zelfs onmogelijk wordt, zoals bijv. stakingen, uitsluitingen en verordeningen van de overheid, dient Aanbieder, ook bij contractueel overeengekomen termijnen en datums, vertragingen niet te verantwoorden.

 6. Als u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht, draagt Aanbieder de normale kosten voor de retourzending.

§ 6 Betalingsvoorwaarden

 1. Voor eenmalige bestellingen die geen abonnementen betreffen, bieden wij als betaalwijze vooruitbetaling, achteraf betalen (factuur), creditcard (Visa, Mastercard), PayPal en overschrijving per iDeal. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde betaalwijzen uit te sluiten.

 2. Voor bestellingen van abonnementen na voltooiing van de bodycheck bieden wij als betaalwijze creditcard (Visa, Mastercard) en automatische afschrijving. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde betaalwijzen uit te sluiten.

 3. Bij vooruitbetaling is het bedrag direct na het afsluiten van de overeenkomst betaalbaar. Schrijf het totale bedrag over op deze rekening:

   

  Rekeninghouder: Payone
  Rekeningnummer: 225 201 20
  Bankcode: 210 700 20
  IBAN: DE87 2107 0020 0022 5201 20
  BIC: DEUTDEHH210
  Bank: Deutsche Bank

   

   

 4. Als u met een creditcard betaalt, wordt het bedrag na voltooiing van de bestelling gereserveerd en bij de verzending van de goederen van de rekening afgeschreven. Creditcard transacties worden gedaan door::

  Contracting Entity: PayPal (Europe) Sàrl et Cie, SCA, a limited liability partnership registered in the Luxembourg , R.C.S. Luxembourg B 118 349
  Representative/ general partner: PayPal (Europe) S.à r.l.: R.C.S Luxembourg B 127 485
  Representative of the general partner (director): Rupert Keeley
  PayPal (Europe) Sàrl et Cie, SCA is licensed as a Luxembourg credit institution and is under the prudential supervision of the Luxembourg supervisory authority, the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the "CSSF"), and is regulated by the Central Bank of Ireland for conduct of business rules applicable in Ireland. 
  The CSSF has its registered office in L-1150 Luxembourg.

 

 

 1. Bij een abonnement wordt het bedrag maandelijks bij de verzending van de goederen afgeschreven.

 2. Betaling op rekening (Klarna)

  • In samenwerking met Klarna bieden wij betaling op rekening als betalingsoptie aan. Neem in acht dat betaling op rekening met Klarna alleen beschikbaar is voor consumenten en dat u aan Klarna dient te betalen.

  • Bij betaling op rekening met Klarna ontvangt u altijd eerst de goederen en hebt u steeds een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige algemene voorwaarden voor kopen en betalen op rekening vindt u hier. Bij kopen op rekening met Klarna berekent de webshop kosten van 0 euro per bestelling.

    

  • Privacyverklaring: Klarna controleert en analyseert uw gegevens en wisselt in geval van legitieme belangen en redenen informatie uit met andere bedrijven en kredietinformatiebureaus. Uw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de geldende voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens en de bepalingen in de privacyverklaring van Klarna.

 3. Verder doet Aanbieder ook een beroep op betrouwbare derde partijen om betalingen af te handelen. Aanbieder accepteert betalingen aan de betreffende derde partijen, voor zover die bedoeld zijn om aan een overeenkomst te voldoen (§364 II BGB). Concreet is dat momenteel PAYONE GmbH & Co. KG., een leverancier van betaalservices die voor talrijke grote en kleine bedrijven actief is en die voor Aanbieder betalingen afhandelt. Adres: PAYONE GmbH & Co. KG Fraunhoferstraße 2-4 24118 Kiel, Duitsland.

§ 7 Risico-overdracht

 1. Bij klanten wordt het risico van een onverwachte ondergang en een toevallige verslechtering van de bestelde goederen met de overhandiging ervan overgedragen op de klant of een door de klant opgegeven ontvanger. Dit geldt ongeacht of de verzending verzekerd is of niet. In de andere gevallen wordt het risico van een onverwachte ondergang of een toevallige verslechtering van de bestelde goederen overgedragen op de klant met de overhandiging van de goederen, in geval van een overeengekomen verzending, met de aflevering ervan aan de expediteur of andere met de uitvoering van de verzending belaste personen of bedrijven.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Bij consumenten blijft de koopwaar onze eigendom, tot het complete factuurbedrag is betaald. Bent u een bedrijf dat commerciële of zelfstandige activiteiten uitoefent, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk lichaam, dan blijft de koopwaar onze eigendom, tot alle nog openstaande vorderingen uit de zakelijke relatie met de besteller betaald zijn. De overeenkomstige zekerheidsrechten kunnen aan derden worden overgedragen.

§ 9 Betaalbaarheid

 1. De koopprijs is betaalbaar vanaf het afsluiten van de overeenkomst.

§ 10 Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten, tenzij hieronder anders bepaald. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers van Aanbieder, voor zover de klant claims tegen hen indient.

 2. Uitzonderingen op de in lid 1 vastgelegde aansprakelijkheidsbeperking zijn schadeclaims wegens overlijden, letsel of gezondheidsschade en schadeclaims wegens niet-nakoming van wezenlijke contractuele plichten. Wezenlijke contractuele plichten zijn die, waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van de overeenkomst te bereiken, zo moet bijv. Aanbieder de waren vrij van feitelijke gebreken en rechtsgebreken aan de klant overhandigen en het eigendom ervan aan hem overdragen. Andere uitzonderingen op de aansprakelijkheidsbeperking zijn schadeclaims wegens opzettelijk plichtsverzuim of grove nalatigheid van Aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of zijn plaatsvervangers.

§ 11 Overdrachts- en verpandingsverbod

 1. Zonder toestemming van Aanbieder kan de klant geen eisen en rechten van Aanbieder overdragen of verpanden, tenzij hij legitieme belangen bij de overdracht of verpanding aantoont.

§ 12 Verrekening en retentierecht

 1. De klant heeft alleen recht van verrekening, als zijn vordering voor de verrekening rechtsgeldig vastgesteld of onbetwist is. Daarnaast hebt u alleen retentierecht, als en voor zover uw tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

 2. Als de klant tegenover ons met welke betalingsverplichtingen ook in gebreke blijft, worden alle bestaande vorderingen direct betaalbaar.
  Met vragen over de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens, of om uw gegevens op te vragen, te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen, of om toegekende goedkeuringen te herroepen, kunt u terecht bij: +31 204 990 467

§ 13 Informatie over het herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen:

 1. In geval van een koopovereenkomst: vanaf de dag dat u of een door u aangestelde derde die niet de transporteur is, de goederen in ontvangst heeft genomen.
 2. In geval van een overeenkomst betreffende meerdere goederen die in één bestelling zijn besteld, maar afzonderlijk worden geleverd: vanaf de dag dat u of een door u aangestelde derde die niet de transporteur is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.
 3. In geval van een overeenkomst voor de regelmatige levering van goederen gedurende een vastgelegde periode: vanaf de dag dat u of een door u aangestelde derde die niet de transporteur is, de eerste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (foodspring, een merk van foodspring GmbH, Lobeckstr. 30-35, D-10969 Berlijn, service@foodspring.nl, Fax: +49 (30) 208 499 112) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of een e-mail) te informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht. [3]

Voor de naleving van de herroepingstermijn volstaat het dat u uw mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij u direct en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat wij uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die zich voordoen als u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard leveringswijze) terug te betalen. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. Voor deze terugbetaling worden u in geen geval kosten berekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, tot wij de goederen hebben teruggekregen of, indien dat eerder het geval is, tot u het bewijs hebt overgelegd dat u de goederen hebt teruggestuurd.

U dient de goederen direct en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons over de herroeping van deze overeenkomst hebt geïnformeerd, naar

FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG
c/o foodspring
Märkische Allee 15
14979 Großbeeren
Germany

terug te sturen of daar af te leveren. Deze termijn is in acht genomen, als u de goederen vóór het einde van de periode van veertien dagen hebt verstuurd.

Eventueel waardeverlies van de goederen dient u alleen te vergoeden, als dit waardeverlies het gevolg is van een gebruik van de goederen dat niet noodzakelijk is voor de controle van de kwaliteit, eigenschappen en werkwijze ervan.

§ 14 Herroepingsformulier

Indien u de overeenkomst wilt herroepen, stuurt u dit formulier ingevuld terug.

Naar:
foodspring GmbH,
Lobeckstr. 30-35
D-10969 Berlijn
service@foodspring.nl
Phone: +31 204 990 467
Fax: +49 (30) 208 499 112

Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de met mij/ons (*) afgesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende services (*)

- Besteld (*)/ontvangen op (*) ______________________________

- Naam van de klant(en): ______________________________

- Bestellingsnummer: ______________________________

- Adres van de klant(en):

______________________________

______________________________

______________________________

- Handtekening van de klant(en) (alleen bij mededeling op papier):

______________________________

- Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

§ 15 Wettelijke garantie

 1. De wettelijke garantievoorschriften zijn van toepassing.

  Belangrijke opmerking: Raadpleeg een arts in geval van bekende intoleranties. Hetzelfde geldt voor mogelijke wisselwerkingen met andere producten die u gelijktijdig gebruikt.

  De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, hetgeen beschikbaar is via: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 16 Geld-teruggarantie

 1. Naast de wettelijke herroepingstermijn heeft de klant de mogelijkheid om de producten binnen 30 dagen met recht op terugbetaling van de koopprijs terug te geven. Deze termijn begint na ontvangst van de goederen en na afloop van de wettelijke herroepingstermijn.

 2. De klant heeft alleen recht op de geld-teruggarantie, als het product voor niet meer dan een derde van de oorspronkelijke inhoud is verbruikt en als het document, dat via de onderstaande link kan worden gedownload, is ingevuld. Het document bevat alle verdere details voor de correcte afhandeling. De goederen worden op kosten van de klant teruggestuurd.

 3. De geld-teruggarantie geldt uitsluitend voor de volgende producten in hun verschillende smaken: Whey Protein, Clear Whey, Daily Protein + Focus, 3k Protein, Vegan Protein, Shape Shake 2.0, Vegan Shape Shake, Energy Aminos, Workout Aminos, Recovery Aminos, Creatine Poeder, Creatine Capsules, Glucomannan Caps, BCAA Capsules, L-Glutamin, L-Arginine, L-Carnitine, Daily Vitamins, ZN:MG and Cocoa Flavanols

Download hier: formulier geld-teruggarantie

 1. Na een goede ontvangst van de goederen bij Aanbieder binnen een termijn van 30 dagen en als alle bovenstaande voorwaarden vervuld zijn, wordt de volledige koopprijs aan de klant terugbetaald.

§ 17 Waardebonnen en klantenwerving

 1. Waardebonnen kunnen niet worden gekocht, maar worden in het kader van reclamecampagnes verdeeld. Ze zijn slechts gedurende de vermelde periode geldig. Na eenmalig gebruik of na afloop van de geldigheidsduur vervalt de waardebon. Afzonderlijke producten kunnen van de waardebonnenactie uitgesloten worden.

 2. Een geregistreerde gebruiker van www.foodspring.nl ontvangt een shoptegoed ter waarde van €€ 15, als hij via 'Vrienden werven' een nieuwe klant werft. Alleen geregistreerde gebruikers die reeds een bestelling op www.foodspring.nl geplaatst en betaald hebben, kunnen vrienden werven. De tegoedbon over het tegoed ontvangt men uitsluitend voor de aanbeveling aan een persoon die nog geen klant is bij www.foodspring.nl en nadat die persoon vervolgens een bestelling geplaatst en betaald heeft. Geworven nieuwe klanten ontvangen bij het registreren na het plaatsen en betalen van een bestelling een tegoed van € 15. Het tegoed van de nieuwe klant kan pas vanaf een minimale bestelwaarde van € 40 en niet in combinatie met een tegoedbon worden gebruikt. Verder kan het ook niet contant uitbetaald worden. Het tegoed is één jaar geldig.

 3. Om administratieve redenen is het niet mogelijk om een eventuele restwaarde van een waardebon of een tegoed terug te betalen. Als de waarde van een waardebon of tegoed niet voldoende is voor de bestelling, kan het resterende bedrag met de aangeboden betaalmogelijkheden worden betaald.

 4. Waardebonnen en tegoeden kunnen alleen vóór het afsluiten van het bestelproces worden ingewisseld. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

 5. Waardebonnen en tegoeden kunnen niet op derden worden overgedragen. Meerdere waardebonnen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

 6. Waardebonnen worden niet terugbetaald, als de goederen volledig of gedeeltelijk worden geretourneerd. {config path="general/imprint/web"}} kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van waardebonnen.

§ 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Voor de contractuele relatie tussen Aanbieder en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Uitzondering hierop zijn de dwingende voorschriften voor consumentenbescherming in het land waar de klant gewoonlijk verblijft. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 2. De bevoegde rechter op de plaats waar het hoofdkantoor van Aanbieder gevestigd is, is bevoegd voor alle geschillen tussen de klant en Aanbieder, voor zover de klant een zakenman, een publiekrechtelijk persoon of een publiekrechtelijk lichaam is.

§ 19 Privacy

 1. Voor de privacy gelden de regels van onze privacyverklaring.

§ 20 Toegang tot de tekst van de overeenkomst

 1. Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en sturen u de bestelgegevens per e-mail toe. De Algemene Voorwaarden kunt u op elk moment raadplegen. Eerdere bestellingen kunt u in uw gebruikersaccount bekijken.

§ 21 Slotbepaling

 1. Indien een afzonderlijke bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zou zijn, wordt de geldigheid van de andere bepalingen hier niet door aangetast.


  foodspring GmbH
  Lobeckstr. 30-35
  D-10969 Berlijn
  E-mail: service@foodspring.nl

  Handelsregisternummer: HRB 151002 B, Amtsgericht Charlottenburg
  Directeurs: Gerrit Meier

  Stand: mei 2016

  De in deze Algemene Voorwaarden vermelde voorschriften uit het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) vindt u op http://bundesrecht.juris.de/volltextsuche.html

  Test